Boşanmalarda Velayet Sorunu

Çiftlerin boşanma sürecinde en fazla sorunun yaşandığı konu velayet sorunudur. Hatta velayet kararı sonrası bile yıllarca devam bu sorun, ciddi bir uzlaşmazlık konusu olduğu için boşanmaların en önemli sorunlarından birisidir. Evliyken ortak sahip olunan çocukların velayet hakkının, boşanma sonrası bozulmasıyla müşterek velayet bozulmaktadır. Her ebeveynin ısrarla istediği velayet konusunda en önemli belirleyici unsur; çocuğun menfaati olup, çocuğa verilecek gelecek hangi ebeveynde daha olumlu ise velayette o kişiye verilmektedir. Boşanan çiftler arasında merak edilen diğer bir konu ise yeniden evlenme durumunda çocuğun durumudur. Boşanan, çocuğun velayetini elinde bulunduran anne evlenirse velayet kime geçmektedir? Bu sorunun cevabı da yine Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır.

 

Yeniden Evlenme Durumunda Velayet Ne Olur?

Türk Medeni Kanunu’ na göre, yeniden evlenme durumu çocuğun velayetinde değişikliğe sebep olmamaktadır. Yani evlenme sonrası da velayet aynı kişide devam etmektedir. Yeniden evlenme, velayet hakkının bireyin elinden alınmasına sebep olmaz. Fakat bu durumun istisnası vardır. Evlenme sonrası velayet sahibi çocuğa iyi bakmıyor, geleceğini tehlikeye atıyor veya aile içinde şiddet görüyorsa, velayetin değiştirilmesi için dava açılabilir. Meşru nedenler ortaya konulduktan sonra açılan dava olumlu olursa, velayet el değiştirerek diğer ebeveyne geçebilir. Bu sebeple; velayet sahibi annenin de yeniden evlenmesi, velayetin el değiştirmesi için tek başına yeterli olmadığı görülmektedir.

Annenin çocuğu ile ilgili görevlerini yerine getirmemesi, çocuğun şiddet görmesi gibi yeterli sebeplerin oluşması ile yeniden velayet davası açılabilir. Diğer ebeveyn tarafından açılacak olan velayetin el değiştirmesi davasında da tıpkı ilk velayet davasındaki gibi çocuğun menfaati düşünülmektedir. Bu sebeple; mahkeme, yeniden evlenme sonrası velayet konusunda da karar verirken aynı şekilde çocuğun gelişebileceği en iyi ebeveyni tercih etmektedir.