Okul Aile Birliğinin Eğitime Katkısı

Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Aile her alanda yeni nesli yetiştirme adına önemli bir konumda yer almaktadır. Gelecek neslin eğitim ve öğretimi ilk olarak aile yaşantısında başlamaktadır. Okulda devam eden bu süreçte, aile desteğinin kesilmemesi önem arz etmektedir. Bu nedenle okul aile birliklerinin yer alması anahtar rol oynamaktadır.

Öğrencilerinin eğitim ve öğretim hayatlarında temsil edilmesi gerekmektedir. Eğitim yaşantılarında ailelerinin söz konusu olması durumu gündeme gelmektedir. Okul aile birliği kurumu bu noktada oldukça önemlidir. Çocukların her türlü ihtiyacının belirlenmesinde rol oynamaktadırlar. Okul aile birliklerinin eğitim hayatına katkıları oldukça fazladır.

Okul Kuralları ve Fırsat Eşitliği Bakımından Rolü

Öğrencilerin toplumun genel ahlak ve kurallarına uygun hareket edecek şekilde yetiştirilmesi bakımından okul aile birliği okul yönetimine destek vererek öğrencileri korumaktadır.

Öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak ve bu amaçla doğru adımlar atmak okul aile birliğinin eğitime katkısı olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencilere temizlik ve ahlak alışkanlıkları kazandırma adına okul aile birliğinin katkıları da mevcuttur.

Okul düzeninde uyulması gereken kuralların velilere belirtilmesi de çocukların iyi bir eğitim alması açısından önem arz etmektedir. Okul aile birliği bu önemli görevi yerine getirerek öğrencilerin eğitim hayatını sağlamlaştırmaktadır.

Okul yaşantılarında imkanı olmayan her türlü öğrenciye maddi ve manevi destek olunması açısından okul aile birliğinin katkısı söz konusu olmaktadır. Özellikle manevi anlamda çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından çok önemlidir.

Öğrencilerin İhtiyaçları ve Sosyal Etkinlikler Bakımından Rolü

Kurslar, eğitimler, kermesler, tiyatrolar ve sanatsal faaliyetlerde söz hakkına sahip olarak çocukların salt eğitime tabi tutulmalarını önlemektedirler.

Milli bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunarak okul aile birliğinin eğitime katkı sağlaması gündeme gelmektedir.